3 min read

İnsanlık İçin Barış Kardeşliğimizi Yeniden Keşfetme Zamanı

Kardeşliğimizi Yeniden Keşfetme Zamanı İnsanlık tarihinde savaşlar, çatışmalar ve şiddet hep var olmuştur. Ancak, 21. yüzyılın başında, teknolojinin ve küreselleşmenin hızla ilerlediği bir dönemde, barış[more...]
3 min read

“31 Mart 2024 Yerel Seçimleri; Dadaş Ocakları Derneği ve Kocaeli Sevdası Derneği Genel Merkezlerinin Ortak Basın Açıklaması”

*Sevgili Vatandaşlarımız ve Değerli Hemşehrilerimiz,** 31 Mart 2024 yerel seçimleri ülkemizin her köşesinde yaklaşmakta. Bu önemli süreçte, siyasi partilerimiz adaylarını ve seçim beyannamelerini açıklamaya başladılar.[more...]
4 min read

DADAŞ OCAKLARI NEDEN YERELLİK İLKESİNE SAHİP ÇIKIYOR?

Yerel araştırma ve çalışmalar olmaksızın bir ülkenin tam olarak gelişmesi, kalkınması ve ulus olma bilinci eksik ve yetersiz kalacaktır. Tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal, sportif, eğitsel,[more...]
3 min read

DADAŞ OCAKLARININ FAALİYETLERİ

Mikro açıdan şehirlerin stratejik çalışmalarının yapılması ve stratejik düşünce kurullarının oluşturulması Şehirlerin bölgesel ekonomik kalkınmalarına ilişkin çalışmalarda ve önerilerde bulunmak Yerel demokrasinin gelişmesi için gereken[more...]
3 min read

Görünmeyen Yoksulluk Sessiz Çığlık

Yoksulluk, sadece açlıkla, barınma sorunlarıyla ya da fiziksel ihtiyaçların karşılanamamasıyla sınırlı değildir. Görünmeyen yoksulluk, maddi yoksunluğun ötesinde, toplumun geniş bir kesiminin yaşadığı, belki de daha[more...]