3 min read

Kültür, Örf, Adet, Anane,Gelenek ve Görenek Kelimelerinin Açıklamaları

Kültür, Örf, Adet, Anane: Gelenek ve Görenek Kelimelerinin Açıklamaları Giriş: Bir toplumun hayatını şekillendiren ve kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, uygulamalar ve davranışlar vardır. Bu değerler[more...]