DADAŞ OCAKLARININ FELSEFESİ

Dadaş Ocakları çalışmalarını yerellik üzerinde yani yerel tarih, kültür, demokrasi, ekonomi, yönetim, eğitim vb. konularda uzmanlaşarak…