Dadaşlık ve İnsani Değerler Ruh, Vicdan ve Merhametin Işığında Bir Bakış