DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

3 min read
Spread the love

“Dadaşlık doğmatik ruh asaleti” ifadesi, Türk kültüründe ve geleneklerinde öne çıkan bazı değerleri ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, genellikle doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanların karakteristik özelliklerini ve bu bölgeden gelen geleneksel değerleri yansıtır.

  1. Dadaşlık (Doğmatik Ruh): “Dadaşlık” terimi, genellikle doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanların karakteristik özelliklerini ifade eder. Dadaşlar, geleneksel Türk erdemlerine uygun olarak cesur, güçlü, onurlu ve bağımsız bireyler olarak görülür. “Doğmatik ruh” ifadesi, bu özelliklerin doğuştan gelen, değişmez ve kalıcı nitelikler olduğunu vurgular.
  2. Asalet: “Asalet” terimi, soyluluk, onur, ahlaki yükümlülük ve kişisel gurur gibi olumlu özellikleri ifade eder. Dadaşlık doğmatik ruhuyla birleştirildiğinde, bir kişinin bu özelliklere sahip olması, onun asil bir karaktere sahip olduğunu ve geleneksel Türk değerlerine uygun davrandığını ifade edebilir.

Bu ifade, genellikle kişinin karakterine ve davranışlarına vurgu yaparak, geleneksel Türk kültüründe önemli olan erdemleri yücelten bir anlam taşır.

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR  Bu terimi anlamak için öncelikle dadaş kelimesinin kökeni ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Dadaş kelimesi Türkçenin en eski belgeleri olan Gök Türk yazıtlarında geçen kadhaş kelimesinden türemiştir. Kadhaş zamanla kadaş, gardaş ve kardeş şekillerine dönüşmüştür. Dadaş ise büyük kardeş, ağabey, yiğit, mert, cesur, kabadayı, Erzurum bölgesinin efesi gibi anlamlara gelmektedir1. Dadaşlık ise bu anlamları taşıyan bir sıfat ve yaşam tarzıdır.

Dadaşlık doğmatik ruh asaletidir terimi ise dadaşlığın bir tanımı olarak kullanılmaktadır. Bu terimde geçen doğmatik ruh, dadaşların inandıkları değerlere bağlı, tutarlı, kararlı ve ilkeli bir ruh hali anlamına gelir. Dadaşlar, Türk kültürü ve tarihine, vatan ve millet sevgisine, adalet ve hakkaniyete, yiğitlik ve mertliğe, kardeşlik ve dostluğa, saygı ve sevgiye, ağırbaşlılık ve uysallığa, şefkat ve duygusallığa inanır ve bunları yaşamlarında uygularlar. Bu değerler dadaşların doğmatik ruhunu oluşturur.

Doğmatik ruh asaletidir teriminin ikinci kısmı olan asalet ise dadaşların soylu, onurlu, vakur, zarif, cömert, hoşgörülü, temiz ve dürüst bir karaktere sahip olmaları anlamına gelir. Dadaşlar, doğmatik ruhlarıyla asil bir kişilik sergilerler. Asalet, dadaşların hem soy olarak hem de ahlak olarak üstün bir konumda olmalarını ifade eder.

Dolayısıyla dadaşlık doğmatik ruh asaletidir terimi, dadaşların inandıkları değerlere bağlı ve soylu bir karaktere sahip olduklarını vurgulayan bir ifadedir. Bu terim, dadaşlığın sadece bir sıfat değil, aynı zamanda bir kültür, bir yaşam tarzı, bir gelenek, bir kimlik olduğunu gösterir. Dadaşlık, Erzurum ve çevresinde yaşayan Türk toplumlarının ortak bir paydasıdır. Dadaşlık, Türk milletinin tarih boyunca sahip olduğu değerleri günümüze taşıyan bir mirastır. Dadaşlık, doğmatik ruh asaletidir.

 

 

Başkan https://dadasocaklari.com

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

ŞUNLARDA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

DAHA FAZLA

+ There are no comments

Add yours