Dadaş Ocakları’ndan Yerel Yönetimlere Duyarlılık Çağrısı

Dadaş Ocakları'ndan Yerel Yönetimlere Duyarlılık Çağrısı
Spread the love

Dadaş Ocakları olarak, Türkiye genelinde yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, yerel yönetimlerden belirli taleplerimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Dadaşlık ilkelerine uygun bir şekilde yerel yönetimlerden beklentilerimiz ve taleplerimiz şunlardır:

1. Şeffaf ve Katılımcı Yönetim Anlayışı:

Yerel yönetimlerin, halkın katılımını teşvik eden ve karar alma süreçlerine dâhil eden bir anlayışı benimsemesi önemlidir. Kararlar, halkın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, katılımcı ve şeffaf bir süreçle alınmasını talep ediyoruz

2. Adil Kaynak Dağılımı ve Ekonomik Kalkınma:

Kaynakların adil ve etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde dağıtılarak herkesin eşit fırsatlardan yararlanması sağlanmalıdır. Bunun için yatırımların yerel ihtiyaçlar ve potansiyellere göre adaletli bir şekilde planlanması ve uygulanması önemlidir. Yerel ekonomiyi güçlendirmek ve iş imkânlarını artırmak için yerel yönetimlerden, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek politikalar uygulamalarını talep ediyoruz.

3. Kültürel ve Tarihi Mirasa Saygı:

Şehirlerin kültürel ve tarihi mirasına saygı göstermeleri ve korumaları gereklidir. Geleneksel etkinliklerin desteklenmesi, kültürel etkinlik alanlarının oluşturulması ve tarihi mekânların korunması gibi konular son derecede önemlidir. Bu konuda yerel yönetimlerin daha duyarlı olmaları ve projeler geliştirmelerini talep ediyoruz

4. Eğitim ve Gençlik Projeleri:

Yerel yönetimlerden eğitim alanında yapılan projeleri desteklemesi ve gençlik faaliyetlerine önem vermelerini bekliyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim imkânlarını arttırılması, kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanarak kişisel ve profesyonel gelişimlerini sosyal gelişimleri için destekleyici politikaların oluşturulması önemlidir. Bu projeler ile gençlerimizin ve çocuklarımızın kişisel gelişimi desteklenmelidir. Yerel yönetimlerden, Dadaşlık ilkelerine uygun olarak, eğitim ve kültür alanında yatırımlar yapmalarını talep ediyoruz.

5. Sosyal Hizmetler:

Dadaşlık, toplum hizmetine büyük önem verir. Bu nedenle, yerel yönetimlerden, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler için sosyal hizmet programları oluşturmalarını, ideal kent kavramı içerisinde yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi insanların şehrin imkânlarından ve günlük yaşantısına adil ve eşit bir şekilde katılmalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır ve projeler hazırlanmalıdır. Bu şekilde çalışmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını yerel yönetimlerden talep ediyoruz.

6. Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik:

Yerel yönetimler, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında aktif adımlar atmalı ve doğal kaynakların korunmasına öncelik vermeli. Temiz enerji projeleri, yeşil alanların korunması, atık yönetimi gibi konularda çevreye duyarlı politikalar benimsemeli, sürdürülebilir çevre politikaları uygulamalarını geliştirmeli ve yeşil alanlar korumalıdır. Şehir ve çevresinde yaşayan her türlü canlının doğal yaşamlarına uygun hayat sürmelerine dönük tedbirler almalıdırlar. Yerel yönetimlerin kent planı yapılırken azami özen göstermelerini talep ediyoruz.

Bu talepler, Dadaşlık ilkelerine uygun bir yerel yönetim anlayışının temelini oluşturacaktır. Yerel seçimlerde bu taleplerin dikkate alınmasını ve yerel yönetimlerin, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermesini umuyoruz. Dadaş Ocakları olarak, Türkiye’nin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahı ve yaşam kalitesinin artırılması için yerel yönetimlerin bu ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini önemsiyoruz. Bu çerçevede, yerel seçim sürecinde aday ve partilere bu taleplerimizi dikkate almaları çağrısında bulunuyoruz.

DADAŞ OCAKLARI GENEL BAŞKANLIĞI                                                                                                                GENEL BAŞKAN :  EYÜP COŞKUN

About The Author

Başkan

Başkan

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir