Görünmeyen Yoksulluk Sessiz Çığlık
Dadaşlık Doğmatik Ruh Asaletidir