DADAŞ OCAKLARININ AMACI

DADAŞ OCAKLARININ AMACI
Spread the love

Türk kültürünün inanç, edebiyat, mutfak ve folklor vb. öğeler ile birlikte çağdaş yaşamın getirdiği yozlaşmadan korunarak ancak çağın gereksinimleri göz ardı edilmeksizin gelecek nesillere bir idea olarak aktarılmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak.

Dadaş ocakları tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak bilinçli ve çevreye saygılı bir anlayış çerçevesinde bölgeseldüzeyde gelişime rehberlik etme ve gereken vatandaşlık bilincinin oluşması için gereken örgütlü sivil toplum gücünü harekete geçirmek için kurulmuştur.

Yerel tarihi, tarihsel ve kültürel mirası ve yapısını, ekolojik ve jeolojik varlıklarını anlama, araştırma ve gelecek nesillere aktarma, yerel demokrasi sorunlarını tespit edip, yetkili ve ilgililere çözüm önerilerinde bulunarak katılımcı demokrasi kültürünün oluşmasına katkı sağlama ve şehircilik sorunları üzerinde çalışacaktır.

İnsan kalitesinin artırılması yönünde gereken sanatsal, sportif, kültürel ve eğitim çalışmalarını yapmak

Dadaş Ocakları faaliyet temelinde herhangi bir ideolojik, etnik ve dinsel bir ayrım ve savunuculuk amacına yer vermeyen bir düşünce anlayışına sahip olacaktır.

Dadaş Ocakları bir sivil toplum örgütünün en çok ihtiyaç duyduğu iki temel unsurun yani birliktelik ve uzmanlaşmanın bir arada kesinlikle olması gereken bir organizasyon yapısında olacaktır

Dadaş Ocakları Derneğinin faaliyet alanına giren her konuda bireysel ya da kurumsal tüm faaliyetleri destekleyecek, gerektiği yerlerde bu faaliyetleri bir fiil düzenleyecek ve geliştirmiş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak bireylerden ve kurumlardan destek alacak ve özellikle diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte işbirliği yaparak ortak projeler hazırlayarak bunları hayata geçirecektir.

Dadaş Ocakları Avrupa kültürü ile bütünleşme amacı doğrultusunda yürütülen etnik, mezhep ve yabancı kültürel amaçlı yapılanmalara karşı durarak Dadaşlık kültürünü ilk önce Türkiye’ye ve daha sonrada dünyaya açılması hedefini, etnik, dinsel ve siyasi çatışmalara giremeden, ayrımcılığa karşı birliği sağlamaya çalışacaktır.

Dadaş Ocakları böylece tarihten gelen etnik ve dinsel grupların birbirleriyle ilişkilerin esneklik ve kapsayıcılık kapsamında inançlarımızla ve töremizle beslenen tarihi birimimizden gelen hoşgörü anlayışını ilk önce dernekte kabul edip uygulayacaktır. Daha sonrada Türkiye’ye yayılarak dünyaya örnek olabilecek bir demokrasi anlayışını Dadaşlık kavramıyla yayılmasında üstüne düşen her türlü görevi yerine getirerek gerekli olan vatandaşlık bilinçlenmesinde örneklik edecektir.

Dadaş bir şehirli olma hakkının simgesidir. Bu çerçevede Dadaş aynı zamanda yaşamış olduğu şehrin tarihinden gelen değerlerinin bulup ve korumakla ve bu değerlere uyumlu yeni zenginlikler katarak yaşadığı şehre sahip çıkan ve bu şehrin sorunları üzerinde düşünüp çözüm üretir. İşte bu şuur içerisinde olan Dadaş ocakları şehircilik kavramının gelişmesine katkı sağlamak amacını gerçekleştirecektir.

Ciddi ve akademik değerlere uygun bir şekilde yapılacak olan tarihi, kültürel, iktisadi ve şehirciliğe yönelik çalışmalara katkı sağlamak Dadaş ocaklarının ayrı bir amacı olacaktır.

About The Author

Başkan

Başkan

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir