İnsanların Kültür, Örf ve Adetlerinden Uzaklaşmalarının Sonuçları