DADAŞ OCAKLARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

4 min read

Dadaş ocakları bir taraftan Erzurum’u ve aynı zamanda Erzurumlu kimliğini oluşturan Dadaşlığı; Erzurum’un yerel tarihi, tarihsel ve kültürel mirası ve yapısını, ekolojik ve jeolojik varlıklarını anlama, araştırma ve gelecek nesillere aktarma, yerel demokrasi sorunlarını tespit edip, yetkili ve ilgililere çözüm önerilerinde bulunarak katılımcı demokrasi kültürünün oluşmasına katkı sağlama ve şehircilik sorunları üzerinde çalışarak Erzurum’un gelişen Türkiye’nin örnek ve önde gelen şehri olma yolunda halkı bilinçlendirerek hak ettiği yere gelmesini sağlamak, ekonomik gelişmesinin önündeki engelleri bulup bunların çözülmesini sağlamak, insan kalitesinin artırılması yönünde gereken sanatsal. Sportif, kültürel ve eğitim çalışmalarını yapan bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösterecektir

Dadaş Ocakları kazanmış olduğu tecrübeyi ülke çapında diğer illerle kurumuş olduğu şubeler aracılığıyla buralardaki yerel araştırmacı ve çalışma gruplarına aktararak benzer faaliyetlere destek verecektir. Bu destekle beraber, Erzurum’un, kültürü, tarihi ve Dadaş kimliğini ilk önce bütün ülkeye daha sonrada dünyaya tanıtarak Erzurum’un bir marka şehir haline gelmesine gayret gösterecektir. Bunun için gerekli olan birlikte çalışma ortamının sağlanması Dadaş Ocakları için bir zorunluluktur. Böylece yerel çalışmalar bağımsız ve ulusal olma özelliği kazanacaktır. Bu Dadaş Ocakları derneğini diğer derneklerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi olacaktır.

Dadaş Ocakları faaliyet temelinde herhangi bir ideolojik, etnik ve dinsel bir ayrım ve savunuculuk amacına yer vermeyen bir düşünce anlayışına sahip olacaktır.

Dadaşları buluşturacak ortam sadece kişilerin bir araya getirmekle kalmayacak aynı zamanda bilimsel ve entelektüel çalışmaların, fikirlerin ve çözüm önerilerinin yapıldığı ve tartışıldığı bir ortam olacaktır. Bu ortam içerisinde Dadaş Ocakları; tarihin rehberliğinde, iktisadi, kültürel, kentsel ve bireysel gelişimi bir arada sağlamayı amaçlayan geniş bir faaliyet yelpazesi içerisinde çok zor olan bir görev idealinden yani Erzurum’un tarihini, jeolojik ve ekolojik ve kültürel değerlerini muhafaza ederek kalkınma ve gelişme hedefini gerçekleştirme ve başarma hedefinden sapmadan yoluna devam edecektir.

Dadaş ve Dadaşlık; tarihten, kültürden, eğitimden, spordan, ekonomik faaliyetlerden, etnografı ve toplumsal çevreden ve şehircilik faaliyetlerinden bağımsız bir şekilde ele alınamaz ve incelenemez. Buda az sayıda insanın yapamayacağı bir şeydir. Dadaşlığın kaybolmaması için ve evrensel olarak işlenebilmesi için, akademisyenler ve çeşitli sosyal ve mesleki gruplardan gönüllülerin bir araya gelmesi ile ancak mümkün olabilecektir. Bundan dolayı Dadaş Ocakları bir sivil toplum örgütünün en çok ihtiyaç duyduğu iki temel unsurun yani birliktelik ve uzmanlaşmanın bir arada kesinlikle olması gereken bir organizasyon yapısında olmak mecburiyetindedir.

Dadaş Ocakları Derneğinin faaliyet alanına giren her konuda bireysel ya da kurumsal tüm faaliyetleri destekleme, gerektiği yerlerde bu faaliyetleri bir fiil düzenleme ve geliştirmiş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak bireylerden ve kurumlardan destek alma ve özellikle diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte işbirliği yaparak ortak projeler hazırlayarak bunları hayata geçirecektir.

Dadaş Ocakları Avrupa kültürü ile bütünleşme amacı doğrultusunda yürütülen etnik, mezhep ve yabancı kültürel amaçlı yapılanmalara karşı durarak Dadaşlık kültürünü ilk önce Türkiye’ye ve daha sonrada dünyaya açılması hedefini, etnik, dinsel ve siyasi çatışmalara giremeden, ayrımcılığa karşı birliği sağlamaya çalışacaktır.

Dadaş Ocakları böylece tarihten gelen etnik ve dinsel grupların birbirleriyle ilişkilerin esneklik ve kapsayıcılık kapsamında inançlarımızla ve töremizle beslenen tarihi birimimizden gelen hoşgörü anlayışını ilk önce derneğin daha sonrada Erzurum ve Türkiye’ye yayılarak dünyaya örnek olabilecek bir demokrasi anlayışını Dadaşlık kavramıyla yayılmasında üstüne düşen her türlü görevi yerine getirerek gerekli olan vatandaşlık bilinçlenmesinde örneklik edecektir.

Başkan https://dadasocaklari.com

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

ŞUNLARDA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

DAHA FAZLA

+ There are no comments

Add yours