DADAŞ OCAKLARININ FAALİYETLERİ

DADAŞ OCAKLARININ FAALİYETLERİ
Spread the love
 1. Mikro açıdan şehirlerin stratejik çalışmalarının yapılması ve stratejik düşünce kurullarının oluşturulması

 2. Şehirlerin bölgesel ekonomik kalkınmalarına ilişkin çalışmalarda ve önerilerde bulunmak

 3. Yerel demokrasinin gelişmesi için gereken çalışmaları yapmak

 4. Yerel tarih, şehir tarihi ve toplumsal tarih çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde bu çalışmaları bünyesinde oluşturduğu kurullar eliyle yapmak

 5. Her şehrin kendine ait yerel kültürünü incelemek ve çok kültürlülük esası içerisinde diğer kültürlerin şehirlerde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak araştırma ve çalışmaları yapmak

 6. Şehirlerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

 7. Şehirlerin kendilerine özgü tipolojik yapısının tespitine ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları desteklemek.

 8. Yerel kültürel öğelerin ve eserlerin tanıtılması, yaşatılması için çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek

 9. Yerel coğrafya, şehir coğrafyası ve ekolojik çalışmaların yapılması

 10. Şehircilik konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması

 11. Şehir planlamalarının insan merkezli olmasına ilişkin kamuoyu oluşturmak

 12. Kaliteli, sağlıklı ve dengeli bir kentsel çevre hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak

 13. Ödenebilir fiyatlarla, sağlıklı konut sahibi olma veya bunlarda yaşama hakkı içingereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak

 14. Temiz, sağlıklı içme ve kullanma suyu hakkıiçingereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak

 15. Toplumsal Altyapıhakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak.

 16. Sağlıklı şehir ve sağlık hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak.

 17. Ucuz ve ödenebilir koşullarda ısınmahakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak

 18. Eşit ve ödenebilir koşullarda toplu ulaşım hakkıiçin gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak

 19. Yaya haklarının hayata geçirildiği bir şehirde yaşama hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 20. Ucuz ve güvenli kitle erişim araçlarına ulaşma hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 21. İnsan haklarının yaşama geçirildiği bir kentte yaşam hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 22. Tüm kentsel hizmetlerden yeterince yararlanma hakkıiçin gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 23. Dengeli arazi kullanımının yer aldığı bir kentsel çevrede yaşama hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 24. Tarihsel mirasın ve uyumlu mimari değerlerin var olduğu bir kentsel çevrede yaşama hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 25. Çok kültürlü, bütünleşmiş bir şehirde yaşama hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 26. Çalışma ve güvenlik hakkı hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 27. Tüketici haklarının korunduğu kentte yaşama hakkı için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak

 28. Kent haklarının kullanımına ilişkin olan yerel demokrasi ile alakalı haklar için gereken çalışmaları ve mücadeleleri yapmak
 29. Yukarıda sayılı tüm bu çalışmaların, araştırmaların ve mücadelelerin yapılması için gerekli olan her türlü fikri, kültürel, edebi, sportif, sanatsal faaliyetleri yapmak, sergiler açmak, toplantılar düzenlemek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir