DADAŞ OCAKLARININ İLKELERİ

Spread the love

Dadaş Ocakları toplumla dayanışma içinde, bilimsel ve entelektüel bir tutum izleyecektir.

Dadaş Ocakları bir baskı grubu olmayacak ama aynı zamanda Erzurum’un stratejik planlarının hazırlanmasında, sorunların tespitinde ve çözümünde inisiyatif alan bir örgütlenme anlayışında olacaktır.

Dadaş Ocakları, çalışmalarını yürütürken, sivil toplum örgütleriyle ve diğer resmi ve özel kurumlar ve kişiler ile işbirliği yapacaktır.

Dadaş Ocakları, kamu kurumlarının yetki ve ilgi alanına giren konulardaki faaliyetlerinde onlarla herhangi bir çatışmaya girmeden, bunlara istediklerinde yardımcı olacak bir çalışma grubu olarak faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da geliştirmiş olduğu fikir, proje ve planları, kamuoyuna ve ilgili örgütlere duyurulmasına çalışacak ve özellikle yerel sorun ve çözüm önerilerinde gereken çalışmalarını yürütecektir.

Dadaş Ocakları hiçbir siyasi kimliğe sahip olmayacak ve bütün siyasi fikirlere eşit mesafede duracaktır.

Dadaş Ocakları yardımlaşma ve fikir paylaşımı şeklinde faaliyetlerini planlayacaktır.

Dadaş Ocaklarının faaliyetleri; program, proje ve plan esasıyla yürütülecek ve ilgili programı, proje ve planları yürütenlerin hiçbir şekilde parasal ilişkilere girmelerine izin verilmeyecektir.

Dadaş Ocakları özellikle şehirleşmeye yönelik çalışmalara aktif olarak katılacak, tarihi ve kültürel değerlerin ve tabiat varlıklarının korunması, yaşatılması, araştırılması ve bunların ekonomiye kazandırılması ve/veya ekonomik faaliyetlerin bunlara uygun olarak yürütülmesinde gerekirse taraf olacaktır.

Dadaş Ocakları; il, ilçe, belde ve köy ve mahalle örgütlenmeleri yanında ana ve yardımcı faaliyet örgütlenmeleri şeklinde en kısa sürede örgüt yapısını kuracaktır. Bu örgütlerinin başına getirilecek olanlarda aranan kriterlerin tespiti bir an önce yapılarak ilgili kişilerin atanması derhal yapılacaktır.

Dadaş Ocakları içerisinde uzlaşmazlıkları çözmek üzere bir hakem heyetinin kurulması derneğin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve büyütülmesi açısından son derece önemlidir.

Dadaş Ocaklarının dış çevre ile ilişkilerini yürütecek olan temsilcilerinin seçilmesi ve görevlendirilmesinde gereken azami özen gösterilerek en kısa sürede temsilciler seçilecektir.

Dadaş Ocakları il teşkilatları aracılığı ile yerel tarih, demokrasi, kültür ve kalkınma çalışmalarına ilişkin tecrübelerini diğer illere de aktararak bu şekilde ülkenin kalkınması ve gelişmesi için gereken katkıyı sağlayacaktır.

About The Author

Başkan

Başkan

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir