NEDEN DADAŞ OCAKLARI?

3 min read

Dadaş; Erzurum’da Tarihini, geleceğini ve kültürünü arıyor.

Erzurum, insanlığın Dadaş kimliği ile ifade edildiği, Anadolu’da Türk töre ve tarihi ile biçimlenen bir mekândır. Türk vatanseverliği ile biçimlenen, kültürünün, geçmişin derinliklerinden alınarak bugünün gerekleri ile biçimlendirilip geleceğe bir kültür ideal olarak aktarılması gerekmektedir.

Erzurum Dadaş kimliği ile hayat, tarihi ile bir hakikat, kültürü ile bir ülküdür. Bu ülkünün gerçekleşmesi için yetişme, pişme, olma, olgunlaşma yeri anlamına gelen ocak ismi ile Dadaş ismini birleştirerek yukarı’ dada belirttiğimiz gibi gelecek nesillere bu ülkünün gerçekleştirerek aktarılması amacıyla Dadaş Ocakları adı altında toplanmayı ve birleşmeyi uygun bulduk. Kendimizi gönül rahatlığıyla Dadaş olarak ifade edebilmek ve gelecek nesillere kendilerini Dadaş olarak ifade etmelerinde bir Dadaş kimliği bilinci oluşması için çalışacağız

İşte bu Dadaş kimliği için; ekonomik, sosyal, psikolojik, spor ve eğitim faaliyetleri ile bugünkü Erzurum halkının ideal insan tanımı içerisinde hayat standardının geliştirilmesi hedefine ulaşmak için yürütülecek olan çalışmalarda değişik kesimde gönüllülerin; fikir, kanaat, proje ve planlarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak üzere gerekli gayretin gösterilmesi gerekmektedir

Türk töresi ve İslam inancı ile şekillenmiş olan ve Dadaşlık ile somutlaşan Erzurum kültürünün inanç, edebiyat, mutfak ve folklor vb. öğeler ile birlikte çağdaş yaşamın getirdiği yozlaşmadan korunarak ancak çağın gereksinimleri göz ardı edilmeksizin gelecek nesillere bir idea olarak aktarılmasına çalışılması bir zorunluluktur.

Dadaş kimliğinin Erzurum şehri ile ayrılmaz bir bağı vardır. Maalesef son dönemde gelişme ve değişme adı altında Erzurum şehrinin tarihi, kültürü yok edilmekte ve bu yok edilişe rağmen şehrin gelişimi ve kalkınması sağlanamamaktadır. Bu Erzurum’un asıl sahiplerinin şehri terk etmesine yol açmakta ve her giden bireyle birlikte Erzurumluluk bilinci ve belleği de kaybolmaktadır. Kendine has kültürü olan çok az sayıdaki şehirden biride Erzurum’dur ve Erzurum’un bu kayboluşu aynı zamanda Dadaşlığında yok olması demektir. Dadaşlık ise Türk Töresinin somutlaşan yaşayan halidir.

Dadaş ocakları tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak bilinçli ve çevreye saygılı bir anlayış çerçevesinde yukarıda sayılan nedenlerden Erzurum’un gelişimine rehberlik etme ve gereken Erzurumluluk bilincinin oluşması için gereken örgütlü sivil toplum gücünü harekete geçirmek için kurulmuştur.

Başkan https://dadasocaklari.com

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

ŞUNLARDA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

DAHA FAZLA

+ There are no comments

Add yours