Dadaş Ocakları Genel Merkezi Basın Bülteni -Türkiye’deki Kira Artışları, Gıda Fiyatları ve Geçim Sıkıntısı

2 min read

Dadaş Ocakları Genel Merkezi Basın Bülteni

Konu: Türkiye’deki Kira Artışları, Gıda Fiyatları ve Geçim Sıkıntısı

Tarih: 2 Eylül 2023


Son dönemlerde Türkiye’deki ekonomik durum, kira artışları, gıda fiyatlarındaki yükseliş ve geçim sıkıntısı konularında ciddi endişeler bulunmaktadır.

  1. Kira Artışları: Türkiye’deki kira artışları son dönemlerde önemli bir sorun haline gelmiştir. Son verilere göre, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılacak yıllık kira artış oranları, ilgili yasada düzenlemeyle sadece konutlar için en fazla %25 olarak sınırlandırıldı. Ancak bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için hala önemli bir mali yük oluşturmaktadır.
  2. Gıda Fiyatları: Gıda fiyatlarındaki artış da vatandaşların geçim sıkıntısını derinleştiren bir diğer faktördür. Son bir yılda Türkiye’deki gıda fiyatları %92 artarken, küresel gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı ise sadece %4 olmuştur. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için büyük bir zorluk oluşturmaktadır.
  3. Geçim Sıkıntısı: Yukarıdaki faktörlerin bir sonucu olarak, Türkiye’deki vatandaşların büyük bir çoğunluğu geçim sıkıntısı çekmektedir. Araştırmalara göre, Türkiye’de halkın %37’si geçinemiyor ve geçinmekte zorluk yaşadığını söyleyenlerin oranı da %33. Ucu ucuna geçinebildiğini söyleyenler de eklenince, Türkiye’de geçim sıkıntısı yaşayanların oranının %90’a ulaştığı görülüyor.

Bu durumlar karşısında Dadaş Ocakları Genel Merkezi olarak hükümeti ve ilgili kurumları, vatandaşların yaşadığı bu zorlukları dikkate alarak gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kira artışlarının kontrol altına alınması, gıda fiyatlarının düzenlenmesi ve vatandaşların geçim sıkıntısının hafifletilmesi için etkili politikaların uygulanması gerekmektedir.

Başkan https://dadasocaklari.com

DADAŞLIK DOĞMATİK RUH ASALETİDİR

ŞUNLARDA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

DAHA FAZLA

+ There are no comments

Add yours